ABOUT US

CONTACT US

Address: No.7 Dongfu Yilu, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong province (Zhongshan Dongfeng Hongchen Electronic Equipment Manufacturing Factory)
Phone: +86-760-22633511
Fax: +86-760-22618883
Email: hc@zshongchen.com
Postal Code: 528425
Contact Us

Current Position: Home> Contact Us
Zhongshan Hong Chen Electronic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Address: No.7 Dongfu Yilu, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong province (Zhongshan Dongfeng Hongchen Electronic Equipment Manufacturing Factory)
Phone: +86-760-22633511
Fax: +86-760-22618883
Email: hc@zshongchen.com
Postal Code: 528425
National Free Hotline: 4006020190
Website: http://www.zshongchen.com
Address: No.7 Dongfu Yilu, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong province (Zhongshan Dongfeng Hongchen Electronic Equipment Manufacturing Factory)
Phone: +86-760-22633511
Fax: +86-760-22618883
Email: hc@zshongchen.com
Postal Code: 528425